ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ:

http://leontari-thivon.blogspot.gr/

Παλιά και νέα από το χωριό μας Λεοντάρι του ΔΗΜΟΥ Αλιάρτου-Θεσπιέων Βοιωτίας. Διαχειριστής Εφ. "ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΔΡΙΟΝ"

ΧΑΡΜΑΤΙ-1960

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-1960

ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ: ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΠΟΛΥΑΝΔΡΙΟΝ, 25-8-2012

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 29-9-2012

ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΑ, 28-8-2013

ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ: ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ, 11-8-2016